USŁUGI

ZAKRES USŁUG

KANCELARIA ADWOKACKA

Kancelaria kieruje swoje usługi do Klientów indywidualnych i biznesowych. Nasza oferta jest dość szeroka, bowiem zależy na na tym, aby każda osoba potrzebująca pomocy prawnej uzyskała w naszej Kancelarii Adwokackiej wsparcie prawne.

Siedziba naszej Kancelarii znajduje się w Kielcach, ale posiadamy biura w Busku-Zdroju, Kazimierzy Wielkiej, Krakowie oraz w Warszawie. W związku z tym prowadzimy sprawy na terenie całej Polski.

W pierwszym rzędzie swoją ofertę kierujemy do Klientów biznesowych. Rozwiązujemy wszystkie problemy prawne, które mogą powstać podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Doradzamy w wyborze najbardziej optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności, tworzymy i opiniujemy umowy oraz inne dokumenty, udzielamy bieżącego wsparcia prawnego w formie porad prawnych i opinii prawnych oraz reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej w Polsce. Proponujemy dwa modele współpracy. W pierwszym z nich (stała obsługa prawna) nawiązujemy współpracę i pozostajemy do Państwa dyspozycji każdego miesiąca. Przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki prawne Państwa firmy. W drugim modelu współpracy (doraźna obsługa prawna) zajmujemy się rozwiązaniem konkretnego problemu prawnego.

Nie zapominamy jednak o klientach indywidualnych i również do nich kierujemy swoje usługi. Udzielamy wsparcia prawnego z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, karnego, administracyjnego oraz upadłościowego (upadłość konsumencka dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

Jeżeli zatem doświadczacie Państwo problemów prawnych, tak w życiu prywatnym, jak i podczas prowadzenia działalności gospodarczej – zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce „Kontakt”.

 

PRAWO CYWILNE

Prowadzimy szeroką praktykę zawodową z prawa cywilnego. Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty oraz pisma procesowe oraz reprezentujemy naszych Klientów w sprawach sądowych charakterystycznych dla tej dziedziny prawa. W największym skrócie – prawo cywilne, to prawo życia codziennego. Dotyczy ono relacji majątkowych i niemajątkowych między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Najczęściej prowadzimy sprawy dotyczące:

– zapłaty należności pieniężnych;

– ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych;

– prawa własności i posiadania;

– wykonania obowiązków umownych.

PRAWO KARNE

Udzielamy naszym Klientom wsparcia prawnego z zakresu prawa karnego, w tym z prawa karnego wykonawczego i prawa wykroczeń. Pomagamy na każdym etapie postępowania, to jest w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. Z dużym zaangażowaniem bronimy naszych Klientów – z zachowaniem zasad uczciwości i poszanowania tajemnicy zawodowej. Jeżeli zatem doświadczacie Państwo problemów prawnych z tej gałęzi prawa – zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką.

PRAWO RODZINNE

Problemy prawne wynikłe na gruncie prawa rodzinnego nacechowane są dużymi emocjami. Niezależnie od wiedzy prawniczej, do ich właściwego rozwiązania, niezbędne jest określone doświadczenie życiowe i empatia dla problemów prawnych Klienta. Specjalizujemy się w prowadzeniu wszystkich spraw rodzinnych. W szczególności prowadzimy sprawy o rozwód, separację, ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimenty, ustalenie opieki i kontaktów z małoletnimi dziećmi, podział majątku wspólnego. Jeżeli zatem przyszło Państwu spotkać się z problemami prawnymi z tej dziedziny prawa – zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką. Dokładnie przeanalizujemy Państwa sprawę i nakreślimy odpowiednią strategię działania.

PRAWO SPADKOWE

Z  prawa spadkowego oferujemy kompleksową pomoc prawną we wszystkich sprawach dotyczących dziedziczenia ustawowego oraz testamentowego (oraz w sprawach związanych z sukcesją praw i obowiązków po spadkodawcy).  W szczególności prowadzimy sprawy dotyczące testamentu, zachowku, działu spadku, stwierdzenia nabycia spadku, wydziedziczenia, stwierdzenia niegodności dziedziczenia. Jeżeli zatem sprawy dotyczące spadkobrania wydają się nieuregulowane – zapraszamy do nawiązania kontaktu. Ocenimy Państwa szanse i będziemy reprezentować Państwa interesy w postępowaniu sądowym.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Z  prawa administracyjnego sporządzamy wnioski, odwołania i skargi oraz reprezentujemy naszych Klientów przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej we wszystkich sprawach. Prowadzimy również obsługę prawną podmiotów publicznych. Spektrum problemów prawnych, które mogą wyniknąć na gruncie tej dziedziny prawa jest szerokie. W związku z tym – w celu oceny konkretnego zagadnienia prawnego – zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Jeżeli borykacie się Państwo z problemami finansowymi i nie jesteście już w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, rozwiązaniem tej niewątpliwie trudnej sytuacji może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jako Kancelaria specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do właściwych sądów upadłościowych.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria kieruje swoją ofertę również do przedsiębiorców. Oferujemy stałą lub doraźną pomoc prawną – podług potrzeb i zapatrywań biznesowych naszych Klientów. Jeżeli napotykacie Państwo na problemy prawne podczas prowadzenia działalności gospodarczej – zapraszam do nawiązania kontaktu. W szczególności oferujemy kompleksowe doradztwo prawne, w tym doradztwo w zakresie wyboru optymalnej (najbardziej korzystnej) formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,  stałą lub doraźną pomoc prawną, bieżącą obsługę wszystkich spraw, sporządzanie oraz opiniowanie innych dokumentów oraz reprezentację przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej w Polsce.

SZKOLENIA

Adwokat Izabela Garbacz-Rojek od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa zarówno dla podmiotów prywatnych jak i instytucji państwowych. Jeżeli poszukujecie Państwo adwokata, który przeprowadzi szkolenia z tego zakresu w Państwa firmie lub w instytucji państwowej – zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią. 

Potrzebujecie Państwo pomocy prawnej?

Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji w zakładce kontakt pozostawiamy numery telefonu, adresy e-mail oraz formularz kontaktowy. Zapraszamy również do osobistej wizyty w naszej Kancelarii. Wskazówki dojazdu znajdą Państwo w zakładce „Kontakt”.